USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

GELECEĞİN İSLÂM BİLGİNLERİ

29-09-2023

  • GELECEĞİN İSLAM BİLGİNLERİ | MEHMET GÖRMEZ
  • Enstitü Başkanımız Mehmet Görmez, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı açılışında üniversiteyi yeni kazanan birinci sınıf öğrencilere yönelik olarak, 'Geleceğin İslam Bilginleri' başlıklı konferansı verdi

Üniversite hayatına dair anekdotlardan konferansına başlayan Görmez, âlim dediğiniz insan, talip olmaktan vazgeçmeyen insandır. İlmin nihayeti yoktur, dedi.

 “Her kim, ilim yoluna çıkarsa, Allah onun cennete giden yolunu kolaylaştırır. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını açarlar. Yerde ve gökte olan bütün varlıklar hatta denizdeki varlıklar bile ilim talebesi için dua ederler. Âlimin âbide karşı üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Âlimler, peygamberlerin vârisleridir, ilmi miras olarak bırakırlar; her kim bundan nasibini alırsa, bahtiyar olur” hadis-i şeriflerine işaretle ilim yolculuğuna yeni başlayan genç ilim taliplilerine bu yolculukta rehberlik edecek bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştı.

Bu yolculuklar, insanın yaratılış gayesi ve hikmetinin önemine vurgu yaparak geleceğin İslam bilginlerinin, bilgi ve değer üretmelerinin gerekliliğine dikkat çekti.

Görmez, geleceğin İslam bilginlerinin temel düsturlarını ise şöyle sıraladı:

Âleme hitap etmeyen âlim olamaz.

Âleme hitap edebilmek için insanı, tabiatı ve ilahi vahyi, madde ile manayı birlikte bir bütün olarak ele alan kadim literatürümüzdeki ilim, âlim, âlem tasavvuruna sahip olmanın önemine dikkat çekti. Kur’an dili Arapça başta olmak üzere en az iki lisan öğrenmenin gerekliliğine değindi.

İlim, ahlak ve sorumluluktur.

İlmin gayesinin salih amel ve güzel ahlak olduğunu belirten Görmez, gençlere ilim yolculuklarını bu iki hasletle taçlandırmadıkları sürece âleme hitap edebilecek bir âlim olamayacakları uyarısında bulundu.

Hayatınızda 3 boşluğa yer vermeyin; zaman, zihin, gönül boşluğu.

Gençlerin ilim yolculuğunda başarılı olabilmeleri için hayatlarında zaman, zihin ve gönül boşluğuna asla yer vermemeleri gerektiğine dikkat çeken Görmez, Zihni ilim ve hikmetle; gönlü iman ve muhabbetle doldurmaları gerektiğini, hayatlarında boş vaktin olmaması gerektiğinin altını çizdi.

İlmi hayatınızı bir şahıs üzerine bina etmeyin.

Görmez, geleceğin âlimi olabilmek işin gençlerin kaçınması gereken hususlarında ise dijital çağda maruz kalınan malumat yığınından kendilerini sakınmalarını, medeniyetlerin çöküş ve çözülüş dönemlerinin emaresi olan anlamsız beyhude din tartışmalarından uzak durmalarını, kısır bir döngüye dönüşen, zaman zaman tekfire varan alaylı-mektepli eksenli hoyrat üsluba sıkışmamalarını ve tek yönlü fanatizme sebebiyet veren şahıs merkezli okumalardan kaçınmalarını tavsiye etti.

Geleceğin İslam bilginlerinin yeni bir gelecek tasavvuru kurması gerekir.

Geleceği inşa etmek için sünnetullah çerçevesinde, risalet-i Muhammediye’nin âlemiyet, halidiyet ve hatemiyet özelliklerinden hareketle âlemi kuşatacak şekilde ahlakı netice veren, hikmetli bir üsluba sahip ilim üretmenin gerekliliğine yaptığı vurguyla sözlerine son verdi

İSLÂM DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Beştepe Mahallesi, Mucize Caddesi No:9 Yenimahalle/ANKARA | TÜRKİYE

0312 212 70 80/81

0312 212 70 83

[email protected]

Mehmet Görmez

Gizlilik Politikası Kullanım Koşulları Veri Gizliliği İletişim

© İDE 2023. Tüm Hakları Saklıdır.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?